Model Lisans Türleri

Standart Lisans (Sitede görünen satış fiyatıdır)

Standart Ticari lisans satın aldıysanız söz konusu lisans kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
-Standart lisansla modeli yazdırmanıza/cnc işlemeye izin verilir. Ancak, standart Lisans ile satın aldığınız bu modeli çoklu adet üretip satışa sunamazsınız. (Örneğin, modeli üretip Trendyol vb. e-ticaret  platformlarda satamazsınız.) Bu modeli başka platformlarda veya web sitelerinde satmak üzere paylaşmanıza veya modellerin aynısını ticari projenizde kendi tasarımınız olarak kullanmanıza izin VERİLMEZ. Belediyeler ve kamu kurumlarına yapılmak üzere Büyük ebatlı heykel rölyef çalışmalarında kullanmanıza izin verilmez.
-3d model sadece Cnc ve 3D yazıcı vb. makinelerde ürünlerin üretimi için kullanılabilir.
-Modelin dijital (bilgisayar) dosyasını satamaz, kiralayamaz, başkasına veremezsiniz.
-Model, başka web sitelerine, ftp sitelerine yüklenen cd, dvd dahil olmak üzere hiçbir ortamda üçüncü şahıslara dağıtılamaz , herhangi bir elektronik yolla iletilemez.
-Bu kısıtlama bireyler, kurumsal kuruluşlar, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, okullar, hastaneler, vb. içinde geçerlidir.
-Ayrıca modeli başka bir tasarıma veya herhangi bir formata dahil edemez veya ücretsiz olarak veremezsiniz .

Genişletilmiş Ticari Lisans

Genişletilmiş Ticari lisans satın aldıysanız söz konusu lisans kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
-Bu lisans ticari projelerde sınırsız kullanım içindir.  Satış sınırı olmaksızın sınırsız sayıda üretip ticari projede kullanabilirsiniz. Belediyeler ve kamu kurumlarına yapılmak üzere Büyük ebatlı heykel rölyef çalışmalarında kullanmanıza izin verilir. (Ticari Lisans Fiyatı için lütfen bizimle iletişime geçiniz.)
–3d model sadece Cnc ve 3D yazıcı vb. makinelerde ürünlerin üretimi için kullanılabilir.
-Modelin dijital (bilgisayar) dosyasını satamaz, kiralayamaz, başkasına veremezsiniz.
-Model, başka web sitelerine, ftp sitelerine yüklenen cd, dvd dahil olmak üzere hiçbir ortamda üçüncü şahıslara dağıtılamaz , herhangi bir elektronik yolla iletilemez.
-Bu kısıtlama bireyler, kurumsal kuruluşlar, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, okullar, hastaneler, vb. içinde geçerlidir.
-Ayrıca modeli başka bir tasarıma veya herhangi bir formata dahil edemez veya ücretsiz olarak veremezsiniz .

Ek Kısıtlamalar
Bu Sözleşme kapsamında açıkça izin verilmediği sürece:

(a) arşivleme veya yedekleme amaçları dışında Ürünün herhangi bir kopyasını oluşturamazsınız;

(b) Ürüne dahil edilebilecek veya Ürünün bir parçası olarak kurulabilecek herhangi bir erişim kontrol teknolojisini, güvenlik cihazını, prosedürünü, protokolünü veya teknolojik koruma mekanizmasını atlatmak veya devre dışı bırakmak;

(c) Ürünün veya Ürünün herhangi bir kısmının hacklenmesi, tersine mühendislik yapılması, kaynak koda dönüştürülmesi, parçalara ayrılması, değiştirilmesi veya türetilmiş çalışmaları oluşturulması;

(d) Ürünü yayınlamak, satmak, dağıtmak veya başka şekilde başkalarının kullanması, indirmesi veya kopyalaması için kullanılabilir hale getirmek;

(e) Ürünü veya bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı, gönüllü olarak veya kanun gereği herhangi bir üçüncü tarafa devretmek veya alt lisanslamak;

(f) Ürünü, karalayıcı, tehdit edici, taciz edici, zararlı veya herhangi birinin gizliliğini ihlal eden veya başka bir şekilde herhangi bir yasayı ihlal eden veya hukuki veya diğer sorumluluk doğuran herhangi bir amaçla kullanmak;

(g) kendinizi Mülkün yaratıcısı veya sahibi olarak yanlış tanıtmak;

(h) Ürünün içindeki veya üzerindeki herhangi bir mülkiyet bildirimini, sembolü veya etiketi kaldırmak veya değiştirmek;

(i) herhangi bir üçüncü tarafın bu Sözleşme tarafından yasaklanan herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmesine doğrudan veya dolaylı olarak yardımcı olmak, kolaylaştırmak veya teşvik etmek.

Mülkiyet Hakları
Ürün, telif hakkı kanunları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Ürünü satın almak değil, bu Sözleşme uyarınca Ürüne lisans vermekte ve Ürüne erişme, kurma ve kullanma hakkını veriyorsunuz. Sizinle bizim aramızda, Ürüne ilişkin tüm haklar, mülkiyet hakları ve menfaatler bize aittir ve siz, bu Sözleşme kapsamında verilen sınırlı haklar dışında Ürün üzerinde herhangi bir mülkiyet veya hak elde etmiyorsunuz.